Ambitie

Samen aan de slag

Duurzaamheid ontstaat wanneer er balans is tussen leven, wonen en werken. Om deze balans te vinden, werken we in Heerenveen samen met onze inwoners, bedrijven, specialisten en andere organisaties. We bieden een helpende hand bij lokale initiatieven en projecten van bedrijven en inwoners. Bijvoorbeeld via het delen van kennis. Of het geven van subsidie. Of het organiseren van voorlichtingsavonden. Ook betrekken we inwoners, bedrijven en organisaties bij het maken en uitvoeren van projecten van de gemeente. Om zo groener te worden. Stap voor Stap, één voor één.

Klimaatneutraal in 2050!

De ambitie van de gemeente Heerenveen is kort maar krachtig: Heerenveen klimaatneutraal in 2050.

Dat doen we samen, sociaal en sportief met voldoende speelruimte, iedereen kan meedoen!


Klimaatneutraal betekent dat de gemeente in 2050:

  1. Energieneutraal is (95% CO2-reductie) waarbij energie-armoede is voorkomen (energietransitie)
  2. Afvalstoffen inzet als grondstof, we denken in kringlopen (circulaire economie);
  3. Optimale leefomstandigheden heeft voor inheemse dieren en plantensoorten (biodiversiteit);
  4. Klaar is voor extremer weer zoals extreme droogte, langdurige hitte en clusterbuien (klimaatadaptatie).

Flexibel aan de slag

In het duurzaamheidsprogramma kun je lezen welke projecten en activiteiten de gemeente tot en met 2022 uitvoert. Onderaan deze pagina kun je de samenvatting downloaden. We beginnen in 2020 natuurlijk niet bij nul. Het is goed om voort te bouwen op bestaande ervaringen en te versnellen waar dat kan. Het programma geeft richting, maar is niet in beton gegoten. Onze ambitie voor 2050 verandert niet. Wel blijven we flexibel; bijsturen en aanpassen van projecten en activiteiten is altijd mogelijk.