Bakker Bolhuis

‘We werken het liefst met ingrediënten uit de regio’
Lees het verhaal

Bakker Transport

‘Samen kunnen we de transportketen verduurzamen’
Lees het verhaal

Omrin

‘Minder afval produceren, meer hergebruiken: daar zit de winst’
Lees het verhaal

Van Wijnen

‘Onze woningen kunnen elders een tweede leven krijgen’
Lees het verhaal

Circulair ondernemen
Goed voor de aarde én voor je bedrijf

Circulair ondernemen, dat is ondernemen met oog voor de grondstoffen die je gebruikt. Door te kijken waar ze vandaan komen. Hoe je ze opnieuw kunt gebruiken. En door zo weinig mogelijk weg te gooien. De gemeente Heerenveen stimuleert ondernemers om zo circulair mogelijk te werken. Dat is goed voor de aarde én voor je bedrijf. Benieuwd wat jij kunt doen? Lees onze tips, antwoorden op veel gestelde vragen én de verhalen van ondernemers die al circulaire stappen zetten.

Lees Meer

Stap voor stap naar een regio zonder verspilling

Wij geloven in een wereld zonder verspilling van waardevolle producten en (grond)stoffen.Een wereld waarin alles dat we maken, (in)kopen of gebruiken minstens een tweede leven krijgt. Of een derde of een vierde. Wij gaan voor een wereld waarin producten van nu, grondstoffen voor later zijn. En waar circulair ondernemen het nieuwe normaal is. Circular Valley Heerenveen: Stap voor stap naar een regio zonder verspilling.

Tips & Tricks

Beginnen met circulair ondernemen kan best lastig zijn. Gelukkig zijn anderen je voorgegaan. Zij delen hun kennis graag met je. Kijk bijvoorbeeld op de website van Vereniging Circulair Friesland, die werd opgericht door het Friese bedrijfsleven. Ook de Freonen fan Fossylfrij Fryslân zetten zich al jaren in voor een circulair Friesland. Tot slot is er het Versnellingshuis, dat je helpt bij het waarmaken van jouw circulaire ambities.

Voor een duurzamere wereld is een circulaire economie onmisbaar. Daarom ondersteunt de overheid organisaties die de omslag naar circulariteit willen maken met subsidies, leningen, fiscaal voordeel en opdrachten. Op de website van RVO lees je welke mogelijkheden voor financiële ondersteuning er zijn.

Het handboek ‘Elke Friese organisatie kan circulair handelen’ neemt je stap voor stap mee in het opzetten van een circulaire bedrijfsvoering. In het handboek lees je ook inspirerende voorbeelden van bedrijven die je voor gingen. Of neem deel aan een Circo Track, een trainingsprogramma waarin je kennismaakt met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen.

Veelgestelde vragen

De gemeente Heerenveen wil samen met het bedrijfsleven een hotspot voor de circulaire economie worden. In de regio bruist het van de circulaire initiatieven binnen de sectoren transport, bouw en food. In de gemeente bevinden zich bovendien al een aantal toonaangevende bedrijven op het gebied van circulaire kunststoffen. Dat maakt Heerenveen een aantrekkelijke plek voor bedrijven die ook circulaire ambities hebben.

Een circulaire economie creëer je niet alleen. Daarom werkt de gemeente Heerenveen in Circular Valley Heerenveen samen met verschillende partijen. Een belangrijke samenwerkingspartner is de Ondernemerskring Heerenveen werkgroep Circulaire Economie. Deze ondernemerskring stimuleert de ontwikkeling van innovatieve projecten en is daarnaast nauw betrokken bij activiteiten van de gemeente. De gemeente Heerenveen is bovendien lid van de Vereniging Circulair Fryslân. Daarmee zijn we onderdeel van het circulaire netwerk van Friesland. Samen sluiten we kringlopen en werken we toe naar een bloeiende samenleving.

In opdracht van de gemeente Heerenveen hebben onderzoeksbureaus Ekwadraat en Metabolic onderzocht hoe de regio Heerenveen zich kan ontwikkelen tot Circular Valley. Zij hebben ook onderzocht hoe we er nu voor staan en welke grondstofstromen er in de gemeente allemaal zijn. Wilt u hierover meer weten? Download dan de infographic met de nulmeting inclusief de materialenstromenanalyse en de visie op Circular Valley Heerenveen.

In 2021 heeft de gemeente Heerenveen de uitvoeringsagenda ‘Op weg naar een Circular Valley’ opgesteld. Daarin schetsen we de visie en richting die we de komende jaren volgen om een circulaire economie in onze gemeente verder te ontwikkelen. In de uitvoeringsagenda staat bovendien met welke projecten we deze ambitie gaan realiseren. Bent u benieuwd naar de uitvoeringsagenda? Download deze dan hier.