Vihamij Groothandel BV uit Heerenveen aan de slag met project Samen verduurzamen

Vihamij Groothandel BV uit Heerenveen zet samen met ‘Samen verduurzamen’ in op meer groen en minder CO2-uitstoot. Het bedrijf dat is gevestigd aan de Kuinder in Heerenveen heeft als eerste stap een ontwerp laten maken voor meer en aantrekkelijker groen rondom het pand. Dit is gedaan door Magnolia Tuinontwerp uit Beetsterzwaag

Daarnaast wordt onderzocht of er meer zonnepanelen op het dak kunnen komen. Op het dak ligt nu voor ongeveer duizend vierkante meter aan zonnepanelen. Vihamij wil daarnaast aan de slag met energie besparen en jet zoeken naar alternatieven voor verwarming op aardgas.

Het inzetten op meer groen en minder CO2-uitstoot komt uit het project ‘Samen verduurzamen’. Dit is een integrale aanpak voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Het is ontwikkeld door Marlies Ballemans van Energie voor MKB en David Peter Kuiper van DAK2. 

,,De aanpak moet bedrijven en gemeenten aansporen om klimaatdoelen te behalen. De aanpak richt zich vooral op CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en collectiviteit en maakt zoveel mogelijk gebruik van producten en diensten van lokale partners en bedrijven.”

Het Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid is de eerste locatie waar de aanpak wordt toegepast. ,,Omdat draagvlak vanuit de ondernemers cruciaal is voor het slagen van het project, zijn er behoeftepeilingen en visiesessies met de ondernemers op het bedrijventerrein gehouden. Hieruit bleek dat ondernemers graag verder willen verduurzamen. Samen verduurzamen wordt ook gevolgd door de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland”, zegt Ballemans.

Meer informatie is te krijgen via marlies@samen-verduurzamen.nl

Actueel