LEEF Aengwirden weer op volle kracht vooruit

Projectgroep wil dorpen Gersloot, Terband, Tjalleberd en Luinjeberd aardgasvrij maken

Gersloot, Terband, Tjalleberd én Luinjeberd: heel Aengwirden aardgasvrij. Het is nogal een ambitieuze doelstelling, maar de mensen achter dit LEEF-project gaan ervoor. En dat niet alleen: er moet ook een energietuin komen, als alternatief voor het aardgas. En ze willen een besloten energiegemeenschap vormen waarbinnen bewoners onderling energie kunnen uitwisselen. Gaat dat allemaal lukken? “Niet binnen de voorgeschreven twee jaar natuurlijk. Dit soort projecten vragen meer tijd.”

De omvang van het plan is niet de enige uitdagende factor. Corona gooide ook flink wat roet in het tijdsplan. Want wil je mensen meekrijgen in je enthousiasme, dan vraagt dat om veel communicatie. Uitleggen, vragen beantwoorden, elkaar ontmoeten, en dan niet via Teams of Zoom. Dus maakte de projectgroep van Aengwirden Aardgasvrij vorig jaar pas op de plaats, om begin dit jaar op volle kracht verder te gaan.

Aanhaken

Hiervoor moet het enthousiasme wel eerst opnieuw worden aangewakkerd. “Maar dat hou je met mensen die zich vrijwillig inzetten”, legt Gerard Adema uit. “Iedereen heeft zijn werk, sommigen hebben een gezin, daar gaat al veel tijd in zitten en dit doen ze er dan ook nog bij. Toen door Corona alles stil kwam te liggen, is de betrokkenheid wat gezakt. Nu moet iedereen weer even aanhaken. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed komt.”

Energietuin

Om tot een ontwerp voor de energietuin te komen, is afgelopen voorjaar een ‘Sinnetafel’ georganiseerd. Belanghebbenden en belangstellenden waren hier aanwezig om samen te bekijken waar en hoe zonnepanelen in het landschap passen. “Er kwamen wensen en behoeftes op tafel, een uitgenodigde landschapsarchitect vertelde een mooi verhaal over de historie van onze omgeving, waarna een tweede landschapsarchitect meteen aan de slag ging met een aantal schetsontwerpen. Na de zomervakantie willen we deze aan iedereen voorleggen en definitief vaststellen, zodat we dit najaar de vergunning en subsidie kunnen aanvragen. Met een beetje geluk is dat dan volgend voorjaar rond en kunnen we in de zomer 2023 beginnen met de aanleg.”

Aengwirden aardgasvrij

Om van het gas af te komen, is de hulp ingeschakeld van het bureau De Warmte Transitiemakers. Deze onderneming is gespecialiseerd in ‘het komen tot een gedragen uitvoeringsplan, met draagvlak onder de bewoners.’ Het betekent dat de mensen van dit bureau onder de inwoners van Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot gaan inventariseren hoe ze over de LEEF plannen denken, wat hun woonsituatie is, wat hun wensen en behoeftes zijn en wat er voor nodig is om zoveel mogelijk inwoners mee te laten doen.

Energiegemeenschap

En dan is er nog de te vormen energiegemeenschap. Dit onderdeel van de plannen staat nog even in de wacht. “Er is een nieuwe Energiewet in de maak en die is bepalend voor wat wel en niet kan en hoe wij de zaken hier precies kunnen inrichten. We weten al wel ongeveer hoe de wet er inhoudelijk uit gaat zien, daar sorteren we ook al wat op voor, maar hij treedt pas in 2023 definitief in werking. Daar wachten we op”, legt Adema uit.

Langere doorlooptijd

Dat de officiële looptijd van LEEF – 2 jaar – in dit geval zal uitlopen, is volgens Adema geen geheim. “Iedereen weet dat dit soort projecten langere doorlooptijden hebben. We willen er zoveel mogelijk mensen bij betrekken en dan is twee jaar zomaar om. Sommige dingen zullen af zijn, andere niet. We maken ons daar geen zorgen over. We vinden het belangrijk om onze eigen koers te volgen en ons niet gek te laten maken, juist om het project te laten slagen. We willen zorgvuldig handelen. Niet gehaast.”

LEEF Groene Gangmakers

Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.


Streek Uitvoeringsplan Aengwirden

De projectgroep gaat aan de slag met de gebouwde omgeving in Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot. Met als doel energieverbruik te beperken en gezamenlijke energie op te wekken en te delen.


Actueel