LEEF project wil Heerenveen Zuid letterlijk en figuurlijk vergroenen

Een verdienmodel waar iedereen beter van wordt

Het bleek verrassend gemakkelijk om de ondernemers op bedrijventerrein Heerenveen Zuid te enthousiasmeren om verder te verduurzamen. Marlies Ballemans en David Peter Kuiper hadden verwacht daar veel harder aan te moeten trekken. De uitdaging kwam uit een andere hoek: het overtuigen van leveranciers van duurzame diensten om actief mee te doen.

Ze zijn nu een jaar bezig en best tevreden over hoe het nu gaat. Het doel om het bijna honderd ondernemingen tellende bedrijventerrein Heerenveen Zuid klaar te maken voor de toekomst, komt na vele gesprekken langzaam dichterbij. En mensen zijn enthousiast, merken Groene Gangmakers David Peter Kuiper en Marlies Ballemans. Niet alleen de ondernemers staan open voor verduurzaming, andere gemeenten in de regio hebben ook al aangegeven op eenzelfde collectieve manier aan de slag te willen als dit project succesvol blijkt.

Samenwerkingsverband

Het project ‘Samen verduurzamen Heerenveen Zuid’ is één van de vijf LEEF projecten die vorig jaar een ton kregen om hun project te realiseren. Met dit geld moet de CO2 uitstoot op Heerenveen Zuid worden terug gedrongen, het liefst in samenwerkingsverband. Natuurlijk met de daar gevestigde ondernemers, maar ook met de gemeente, de netbeheerder, leveranciers van warmtepompen, isolatieglas, zonnepanelen en laadpalen en verschillende andere stakeholders.

Meer mogelijk dan we denken

Het móet ook samen, want anders lopen David Peter en Marlies tegen praktische problemen aan. “Energie opwekken met zonnepanelen is mooi, maar je moet die energie ook kunnen opslaan”, legt David Peter Kuiper uit. “Het stroomnet is overvol. Terugleveren mag niet meer. En daar zijn wel oplossingen voor, maar deze oplossingen werken alleen als we het samen doen. Als de gemeente en Liander aanhaken, plus de nodige experts en leveranciers, dan is er meer mogelijk dan we nu denken.”

Eerlijk verdelen

Voorbeelden zijn er al. Zo heeft een bedrijventerrein nabij Schiphol het voor elkaar gekregen dat ze de daar de beschikbare netcapaciteit onderling eerlijk verdelen via een slimme meting. Er zijn accu’s neergezet om de pieken op te vangen en waarin de stroom wordt opgeslagen, tot die op een later moment wordt gebruikt. “Op deze manier wordt de capaciteit op het stroomnet veel beter benut en kunnen we veel van de huidige problemen oplossen. Wij hebben ook zo’n oplossing nodig”, aldus David Peter.

Traditionele aanbodkant

Wat het tweetal opvalt, is de opstelling van de aanbodkant. Leveranciers van duurzame diensten en producten stellen zich nog wat traditioneel op, is hun ervaring. “Ze zijn niet gewend om proactief een rol te spelen in projecten zoals dat van ons. Ze hebben natuurlijk ook een tekort aan personeel, gebrek aan materiaal en zitten met lange levertijden. We kunnen onze ambities echter niet zonder hen waarmaken, dus we hopen ze te enthousiasmeren”, vertelt Marlies Ballemans.

Eigenaarschap

Want ambities zijn wel wat waard in deze tijd, waarin we voor een uitdagend klimaatvraagstuk staan. Bovendien willen Marlies en David Peter zien te voorkomen dat het project stilvalt op het moment dat zij hun handen er vanaf trekken. “Het is de bedoeling dat wij iets neerzetten, zónder dat wij daarin onmisbaar zijn. We móeten dus wel enthousiasme en eigenaarschap bij de andere deelnemers aanboren. Zodat zij zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor deze opgave.”

Ambitieus experiment

Nu ze het afgelopen jaar de ondernemers op het bedrijventerrein op de hoogte hebben gebracht van hun plannen, willen ze het komende jaar gebruiken om met alle partijen om tafel te gaan. In de vorm van werkgroepen, te beginnen met het oplossen van de netcongestie. Marlies: “De aanbodkant van duurzame energie is ontzettend versplinterd. Ons project vraagt – net als de opgave waar we met zijn allen voor staan – om een andere manier van denken en doen dan de meeste mensen gewend zijn. We willen toewerken naar een verdienmodel waar iedereen beter van wordt. Dat is een ambitieus experiment, maar we willen dat het slaagt.” En wat voor David Peter en Marlies pleit: ze zijn nog net zo enthousiast als een jaar geleden.

LEEF Groene Gangmakers

Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.


Praktische aanpak bedrijventerrein H-Zuid

Doel van dit initiatief is een groener en aantrekkelijker bedrijventerrein met duurzaam opgewekte energie en duurzaam vervoer. De start is in Heerenveen-Zuid en herhaling is mogelijk op andere industrieterreinen.


Groen bedrijventerrein

Bij een ‘groen’ bedrijventerrein mag je die aandacht voor duurzaamheid ook terugzien in de omgeving, vinden David Peter en Marlies. Net als hun samenwerkingspartner Nienke Plantinga, die groenexpert is. Ze willen daarom dat op Heerenveen Zuid niet alleen zonnepanelen en laadpalen te zien zijn, maar ook letterlijk groen. Want elke boom die je plant, neemt CO2 op en natuur spreekt meer tot de verbeelding dan apparatuur. Dit levert verrassend veel enthousiasme op onder de kleine honderd ondernemers op het bedrijventerrein. Concreet is er al een bomenhub gerealiseerd. Zijn enkele bedrijven met Nienke bezig om hun terrein groener in te richten. Worden er met name planten en struiken geplant die oorspronkelijk in de omgeving voorkomen om zo de biodiversiteit te bevorderen. En praten Marlies en David Peter met de gemeente over nog meer groene plannen die van Heerenveen Zuid een aantrekkelijk en groen bedrijventerrein moeten maken. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de functie van het terrein: de industrie mag geen ‘last’ hebben van het nieuwe groen.”

Actueel