Geef jouw mening over het ontwerp-beleidskader zonneparken!

De gemeente Heerenveen wil een nieuw beleidskader zonneparken vaststellen. Het huidige beleidskader zonneparken stamt uit 2016 en sluit op een aantal onderdelen niet (goed) meer aan bij de wet- en regelgeving en de gemeentelijke ambities. De Verordening Romte is aangescherpt voor zonneparken op landbouwgrond door de invoering van de zonneladder en de verplichting tot organiseren van Sinnetafels. Daarnaast willen we dat er bij het realiseren van een zonnepark meer aandacht wordt gegeven aan lokaal eigendom en ecologie/biodiversiteit. Bij uitgifte van gemeentegronden voor de opwek van duurzame energie geven we de voorkeur aan lokale initiatieven. Om te kunnen blijven werken aan het realiseren van de gemeentelijke energiedoelstellingen, onder andere vastgelegd in het Duurzaamheidsprogramma en de RES1.0, is meer ruimte nodig voor zonneparken.

De afgelopen tijd is er gewerkt aan het ontwerp-beleidskader. Je kunt het ontwerp-beleidskader bekijken en op het stuk reageren.

Inzage

Het ontwerp-beleidskader zonneparken in Heerenveen is van vrijdag 17 juni 2022 tot en met donderdag 28 juli 2022 te bekijken:

  • bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, op afspraak tijdens openingsuren. Hiervoor kun je bellen met nummer 140513;
  • op www.heerenveen.nl onder ‘ter inzage’.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling een reactie indienen op het ontwerp-beleidskader.

Schriftelijk

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een reactie bevat de volgende informatie: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de reactie. Reacties kunnen ook digitaal worden ingediend via www.heerenveen.nl, hiervoor is een Digid benodigd.

Mondeling

Om een mondelinge reactie in te dienen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Rik Heijman of Maaike Aukes, telefoon 14 0513.

Op de foto: Het drijvende zonnepark bij Oudehaske.

Actueel