Project ‘Zoogdieren in de achtertuin’

Veel dieren zijn voornamelijk ’s nachts actief in tuinen en leiden daardoor een verborgen leven. Met behulp van wildcamera’s willen we in de tuinen van de gemeente Heerenveen deze nachtelijke bezoekers in beeld brengen.

Onder begeleiding van ecologisch adviesbureau Silvavir start de gemeente Heerenveen met het burgerwetenschapsproject ‘Zoogdieren in de achtertuin’. Hierbij is het de bedoeling dat inwoners van Heerenveen met behulp van wildcamera’s gegevens verzamelen over de verspreiding van in het wild levende zoogdieren in (achter)tuinen. Wildcamera’s maken een foto zodra er een dier voor het oog van de camera beweegt. Dit is niet alleen leuk, spannend en leerzaam, het levert ook waardevolle informatie op over hoe wilde zoogdieren leven.

“Er is al veel bekend over biodiversiteit in openbare gebieden, zoals bossen en stadsparken. Maar er is veel minder bekend over biodiversiteit in tuinen”, vertelt Jaap van Veen, wethouder Biodiversiteit en ecosystemen. “Juist omdat het privégebied is, wordt er weinig onderzoek naar gedaan. Met dit project proberen we meer inzicht te krijgen in biodiversiteit in tuinen, maar ook bewustzijn te creëren bij inwoners hoe je een tuin het beste diervriendelijk kan inrichten”, zegt Jaap.

Opgeven als vrijwilliger is niet meer mogelijk. Het project gaat dit najaar van start.

LEEF Groene Gangmakers

Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.


Actueel