• Alles
  • Circulaire economie
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Met één bedrijf
  • Met één huis
  • Met één school, vereniging of kerk
  • Met één straat, buurt of wijk
  • Met één tuin

Schoon beloont!

In de strijd tegen zwerfafval is een nieuw beloningssysteem in het leven geroepen voor scholen en verenigingen.

Regionale Energie Strategie

Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven hoeveel electriciteit we gaan opwekken met win- en zonne-ernergie op land en hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Zonneparken in Heerenveen

Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken hebben we ruimte gegeven voor meerdere zonneparken in de gemeente. Op dit moment hebben we 7 concrete zonneparken in ontwikkeling.

Energie voor MKB

Bent u ondernemer en wilt u voordelig onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijfspand? Doe dan ook mee aan het project Energie voor MKB.

Circular Valley

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.De gemeente Heerenveen wil werken aan een circulaire economie. Begin 2020 zijn we daarom gestart met het maken van een ‘Visie Circular Valley’.

Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee. Veel afval kan verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. We willen in 2050 een gemeente zijn waarin afval niet of nauwelijks bestaat.