Groene Gangmakers

Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.

Groener (be)loont actie – € 10 kassakorting

Kom in actie en vergroen je tuin. Want groen beloont! Je krijgt er een prettiger leefomgeving voor terug. Minder hitte en betere waterafvoer. Verruil je tegels voor groen. Doe mee met het NK-Tegelwippen of maak gebruik van de Groener (be)loont subsidie.

Zonneparken in Heerenveen

Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken hebben we ruimte gegeven voor meerdere zonneparken in de gemeente. Op dit moment hebben we 7 concrete zonneparken in ontwikkeling.

Schoon beloont!

In de strijd tegen zwerfafval is een nieuw beloningssysteem in het leven geroepen voor scholen en verenigingen.

Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee. Veel afval kan verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. We willen in 2050 een gemeente zijn waarin afval niet of nauwelijks bestaat.

Regionale Energie Strategie

Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven hoeveel electriciteit we gaan opwekken met win- en zonne-ernergie op land en hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Circular Valley

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.De gemeente Heerenveen wil werken aan een circulaire economie. Begin 2020 zijn we daarom gestart met het maken van een ‘Visie Circular Valley’.

Fairtrade

Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en de gemeente Heerenveen werken sinds 2014 samen aan een ambitie: bijdragen aan een betere wereld door Fairtrade onder de aandacht te brengen bij scholen, bedrijven, winkels, instellingen, organisaties en inwoners.