Heerenveen wordt aardgasvrij

In Nederland hebben we afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze gebouwen. Om bijvoorbeeld mee te koken of onze huizen mee te verwarmen. Dit geldt ook voor onze gemeente. We hebben in de gemeente Heerenveen ongeveer 25.000 gebouwen die losgekoppeld worden, waarvan 22.500 woningen. De afspraak om geen aardgas meer te gebruiken in onze gebouwen staat in het Klimaatakkoord. Hierin staan de volgende 2 mijlpalen:

  • in het jaar 2030 verwarmen we 20% van de gebouwen met duurzame warmtebronnen.
  • in het jaar 2050 worden álle gebouwen en wijken aardgasvrij.

Denk nu mee over de Transitievisie Warmte

We horen graag wat jij vindt van de Transitievisie Warmte. Dit kun je doen van 20 september tot en met 13 oktober door jouw reactie te mailen naar duurzaam@heerenveen.nl. Hieronder kun je de volledige concept Transitievisie Warmte lezen of de folder die verspreid is in de gemeente bekijken.

Animatie over Heerenveen Aardgasvrij (1:47)

Wat betekent het voor mij?

Voor de meeste mensen betekent het: denk er alvast over na. Ook is het verstandig om je alvast te (laten) informeren wat de mogelijkheden zijn voor jouw woning of bedrijf. Denk ook na over welke oplossing goed past bij jouw leefstijl of type bedrijf. Het is logisch dat je nu nog niet precies weet wat er kan.

We willen iedereen er zoveel mogelijk bij betrekken, maar we weten ook dat sommige mensen helaas nu al moeten inleveren op wooncomfort om zo te besparen op energiekosten. Hier zijn we ons bewust van. We willen naar oplossingen voor duurzame warmte zoeken zonder energie-armoede. Samen met andere gemeenten vragen we daarom ook aandacht voor de betaalbaarheid bij het Rijk. 

Welke gebouwen en wijken worden aardgasvrij voor 2030?

In veel gevallen is samenwerking nuttig en in sommige gevallen noodzakelijk om aardasvrij te worden; gezamenlijk verduurzamen is vaak goedkoper. Ook is landelijk bepaald dat de afkoppeling van aardgas per wijk moet gebeuren. Daarom hebben we hier vaak over ‘wijken’.  Het staat nog niet vast welke 20% van de gebouwen en wijken kansrijk is om eerst aardgasvrij te worden. Als gemeente doen wij het volgende om te kijken naar kansen. We:

  • onderzoeken welke buurten of wijken in technisch en kostenopzicht kansrijk zijn om mee te starten.
  • nodigen inwoners en ondernemers uit om ideeën, vragen of zorgen aan ons mee te geven.
  • gaan (verder) in gesprek met initiatiefgroepen die in hun straat, buurt, dorp of wijk willen starten met hun zoektocht om aardgasvrij te worden.

Deze kansen brengen we voor deze zomer (2021) samen in een ‘voorlopige wijkvolgorde’. De voorlopige wijkvolgorde is een hoofdstuk in de ‘Transitievisie Warmte’. Dit is een visie die iedere gemeente in Nederland moet schrijven om te laten zien hoe je als gemeente aardgasvrij wordt. Op de voorlopige ‘Transitievisie Warmte’ van gemeente Heerenveen kan je als inwoner en ondernemer reageren. De gemeenteraad stelt de uiteindelijke visie vast.

Jouw inbreng hoort daarbij

Jullie ideeën en onze verkenningen verwerken we in de Transitievisie Warmte. Ook bij de uitvoering hebben we jullie hulp nodig. Zo kan jij helpen:

  • Laat het ons weten als je samen met bewoners in jouw straat, buurt, dorp of wijk wil starten met  je zoektocht om aardgasvrij te worden.
  • Geef aan ons mee wat er leeft in  jullie wijken: liggen er kansen om plannen te combineren?
  • laat in juni 2021 horen wat je vindt van de voorlopige transitievisie warmte.

Aardgasvrij, alles op een rij