Wijkuitvoeringsplan Heidemeer Waterfase

In 2022 wordt in de wijk Heidemeer Waterfase een wijkuitvoeringsplan (WUP) ontwikkeld. In dit plan komt te staan hoe en wanneer Heidemeer Waterfase aardgasvrij kan worden. Inwoners van de wijk zijn van harte uitgenodigd om actief over dit traject mee te denken. Er ligt namelijk nog niets vast. Hieronder leest u hoe u zich op kunt geven.

Waarom aan de slag in Heidemeer Waterfase?

Heidemeer Waterfase is kansrijk om aardgasvrij te worden om meerdere redenen. In de wijk staan vrij nieuwe woningen die met relatief eenvoudige aanpassingen kunnen worden verwarmd zonder aardgas. Daarnaast is er in de wijk een groep enthousiaste inwoners actief. Dit is werkgroep ‘Verduurzaming Woningen’ van de VvE Heidemeer Waterfase. Dankzij deze werkgroep heeft een groot aantal bewoners al zonnepanelen, vloer- en glasisolatie gerealiseerd. De werkgroep wil graag verder en onderzoeken hoe de woningen nog beter verduurzaamd kunnen worden. De gemeente stimuleert dit initiatief en wil graag samen met de inwoners aan de slag.

Voorbereiding en onderzoek

De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest tussen de werkgroep en de gemeente Heerenveen. Zij hebben de onafhankelijke partij, WijkvanNu, geselecteerd om ons te begeleiden. Zij gaan samen met de inwoners en de gemeente onderzoeken welke alternatieven het meest geschikt zijn voor de wijk. Voor dit onderzoek stelt de gemeente de financiële middelen beschikbaar. Er zijn nu nog geen keuzes gemaakt over de technische oplossingen. Dit doen we samen met de inwoners. De adviseurs van WijkvanNu helpen hierbij met hun kennis van de warmtetransitie. Zij helpen met het onderzoek naar verschillende technische oplossingen. Dat levert meer inzicht op over de kosten, maar ook het tempo waarop de wijk van het aardgas af gaat.

Inwoners kunnen meedenken!

Alle inwoners van Heidemeer Waterfase zijn welkom om mee te denken. Bijvoorbeeld over technieken, communicatie in de buurt of over financiering. Met de meedenkgroep bepalen we de vervolgstappen. Dit communiceren we dan zo breed mogelijk in de buurt. We vragen de groep om ongeveer vijf keer actief mee te denken in het komende jaar. Als de coronamaatregelen het toelaten willen we aftrappen met een fysieke bijeenkomst in maart. Afhankelijk van de corona-maatregelen zal de groep ook soms digitaal betrokken worden. Inwoners kunnen zich vóór 28 februari 2022 opgeven voor de meedenkgroep via duurzaam@heerenveen.nl.

Contact

Meer weten over Heidemeer Waterfase Aardgasvrij? Neem dan contact op met Maaike Aukes, projectmedewerker Duurzaamheid, via 14 0513 of stuur een mailtje naar duurzaam@heerenveen.nl

Doe mee met de meedenkgroep

Opgeven voor de meedenkgroep kan door een mailtje te sturen naar duurzaam@heerenveen.nl

Waarom, hoe en wanneer Aardgasvrij?

Waarom willen we aardgasvrij worden? Hoe gaan we dit met elkaar organiseren en wanneer beginnen we?


Aardgasvrij, praktijk in de wijk

Praktijkwijken zijn initiatiefgroepen die al bezig zijn om hun straat, wijk of dorp aardgasvrij te maken. Hier werken wij als gemeente mee samen.


Aardgasvrij: veelgestelde vragen

Er is zoveel informatie beschikbaar, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hier vind je vragen (en antwoorden) die al vaker zijn gesteld.


Aardgasvrij, alles op een rij