Circulaire economie

  • Schoon beloont!
    In de strijd tegen zwerfafval is een nieuw beloningssysteem in het leven geroepen voor scholen en verenigingen.
  • Afval scheiden moeilijk? Echt niet!
    Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee. Veel afval kan verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. We willen in 2050 een gemeente zijn waarin afval niet of nauwelijks bestaat.
  • Circular Valley
    In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.De gemeente Heerenveen wil werken aan een circulaire economie. Begin 2020 zijn we daarom gestart met het maken van een ‘Visie Circular Valley’.