Energietransitie

  • Regionale Energie Strategie
    Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven hoeveel electriciteit we gaan opwekken met win- en zonne-ernergie op land en hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.
  • Waardebon voor je eigen woning
    Huiseigenaren opgelet! In oktober ontvang je een groene waardebon waarmee je voor 70 euro energiebesparende producten kunt aanschaffen.
  • Zonneparken in Heerenveen
    Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken hebben we ruimte gegeven voor meerdere zonneparken in de gemeente. Op dit moment hebben we 7 concrete zonneparken in ontwikkeling.