Groener (be)loont!

Als inwoner of bedrijf kun je in 2024 subsidies aanvragen voor vergroening of regenwatergebruik. Zoals een groen dak, het aansluiten van een regenton, of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding. Deze en andere maatregelen subsidieert Gemeente Heerenveen in 2024 tot maximaal 50%. Meer groen is beter voor mens en dier. Het zorgt voor verkoeling in de steeds heter wordende zomers. En vermindert wateroverlast bij extremere buien.

Lees hoe je eenvoudig jouw steentje, of liever: je plantje, bijdraagt aan een betere leefomgeving.

Verschil per regeling: vooraf toestemming of naderhand

Voor de eerste drie maatregelen, die vaak duurder zijn, vraag je vooraf goedkeuring aan via een aanvraagformulier. Dit doe je minimaal zes weken voordat je van plan bent te beginnen met de uitvoering.

Bij de andere maatregelen kun je de subsidie achteraf aanvragen. Let er dan wel op dat je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn onder andere: het opsturen van de kopiefacturen en voor/na foto’s. Per maatregel lichten we deze stappen toe op de bijbehorende voorwaardenpagina.
Voor alle maatregelen geldt dat je alleen subsidie kunt krijgen als ze in 2024 getroffen zijn. Je kunt dus geen aanvraag indienen met facturen uit eerdere jaren.

De voordelen van vergroening en regenwatergebruik

Wil jij:

  • Zomers een koeler klimaat, thuis of op je werkplek?
  • Een dak dat langer meegaat?
  • Besparing op drinkwaterverbruik?
  • Minder wateroverlast bij hoosbuien?
  • Minder opwarming in en om gebouwen?
  • Meer ruimte voor vlinders, bijen en vogels?
  • Betere kwaliteit van het oppervlaktewater?

Door simpelweg meer groen terug te brengen en regenwater te hergebruiken, profiteren we allemaal van deze voordelen. Dat is fijn toch?

Aanvragen

Klimaatadaptatie en Biodiversiteit