Oplaadpunten elektrisch rijden

De gemeente Heerenveen stimuleert duurzaam rijden. Niet alleen door in het eigen wagenpark van de gemeente te kijken naar duurzame vervoersmiddelen maar ook door het faciliteren van bijvoorbeeld oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s.

Op een groot aantal plekken in de gemeente zijn al oplaadpunten voor elektrische auto’s, die door toename van het aantal auto’s dat daar gebruik van maakt, steeds vaker bezet zijn. Daarom wil de gemeente Heerenveen de mogelijkheden voor opladen uitbreiden. Dit doen we als gemeente niet zelf, maar we coördineren de aanvraag voor een oplaadpunt wel. Mocht u een elektrische auto bezitten of leasen en u heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein op te laden, dan kunt u een laadpaal in de omgeving van uw woning of werk aanvragen.

Meer informatie over laadpalen vindt u hier:

Oplaadpunten elektrisch rijden – Gemeente Heerenveen

  • Extra elektriciteitshuisjes in wijken
    We verbruiken met z’n allen steeds meer stroom. Dat betekent dat het elektriciteitsnet de komende jaren wordt verzwaard en uitgebreid.
  • Wijkuitvoeringsplan Nes
    Wijkuitvoeringsplan Nes In Nes zijn we gestart met het proces om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen. Komend jaar wordt onderzocht welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn voor Nes. Om tot het plan te komen is er een nauwe samenwerking tussen de lokale werkgroep ‘Nes van het gas af’, onderdeel van energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN), […]
  • Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn
    Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn Aldeboarn wil graag eigen baas oer enerzjy worden. In samenwerking met de gemeente en adviesbureaus Ekwadraat en Royal Haskoning DHV heeft de energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn” (hierna EKA) het traject gestart om de alternatieven voor aardgas te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen samen komen in een Wijkuitvoeringsplan (hierna WUP). In het […]