Energietransitie

  • Waardebon voor je eigen woning
    Huiseigenaren opgelet! In oktober ontvang je een groene waardebon waarmee je voor 70 euro energiebesparende producten kunt aanschaffen.
  • LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds
    Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.
  • Zonneparken in Heerenveen
    Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken hebben we ruimte gegeven voor meerdere zonneparken in de gemeente. Op dit moment hebben we 7 concrete zonneparken in ontwikkeling.