Met één straat, buurt of wijk

  • Regionale Energie Strategie
    Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven hoeveel electriciteit we gaan opwekken met win- en zonne-ernergie op land en hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.
  • Hitte, droogte en clusterbuien
    Een groene leefomgeving is niet alleen fijn om in te wonen, het levert ook veel voordeel op voor het klimaat.
  • Ruimte voor planten en dieren – biodiversiteit
    Biodiversiteit gaat over een verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Dit is van belang voor een schone en gezonde wereld. Hoe meer variatie, hoe meer de natuur in evenwicht is.