Jullie hebben mogelijk gezien dat er een initiatief gestart is onder de noemer “Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties” (SHEC). Deze SHEC is een coöperatie waarin vooralsnog een drietal energiecoöperaties in de gemeente Heerenveen samenwerken. Akkrum-Nes, Aldeboarn en Aengwirden.
Het eerste wapenfeit van die nieuwe, door lokale burgercoöperaties gedragen organisatie is de aankoop van een drijvend zonnepark De Dolten op het industrieterrein Haskerveen ten noorden van Heerenveen.

Hoogste tijd om jullie als bewoners over verschillende ontwikkelingen bij te praten. Dat willen we doen op 9 februari 2022 vanaf 20.00 uur. Meld je even aan via info@shec.nl of via www.shec.nl. Wij zorgen dat er een dag voorafgaande aan de bijeenkomst een link gestuurd wordt om online de informatiesessie bij te wonen.


Voor meer informatie verwijs ik u door naar: https://www.shec.nl/uitnodiging-shec-informatie-avond/

Actueel