André (Hoornsterzwaag): Onderzoek hoe jouw bedrijf energie kan besparen!

In Hoornsterzwaag staat een boerderij die 100 tot 150 huishoudens van stroom en gas voorziet. Het is het bedrijf van André Kleistra en Jelle Heida. In 2018 verrijkten zij hun boerderij met 2.400 zonnepanelen en een mestvergister.