De gemeente Heerenveen heeft een Uitvoeringsagenda Circulariteit voor 2022 opgesteld. Hierin staan de activiteiten en projecten die we in 2022 op gaan zetten (of die al lopen) en waarmee we, samen met ondernemers, inwoners en organisaties zoals onderwijs stappen zetten op weg naar een circulaire economie.

Wilt u meer hierover weten of zet u ook stappen op weg naar een circulaire economie en wilt u die met ons delen?

Mail naar duurzaamheid@heerenveen.nl

Uitvoeringsagenda circulariteit

Actueel