Wijkuitvoeringsplan Heidemeer Waterfase aardgasvrij is klaar

De gemeente Heerenveen heeft als doel om in 2050 alle gebouwen aardgasvrij te hebben. Dit gebeurt niet in één keer maar in verschillende stappen. Zo is er het afgelopen jaar gewerkt aan een zogenaamd wijkuitvoeringsplan (WUP) om Heidemeer Waterfase aardgasvrij te maken. Het plan is tot stand gekomen met de lokale werkgroep ‘Verduurzaming Woningen’, de VvE Heidemeer Waterfase, de gemeente en adviseurs. De raad heeft het op 23 maart vastgesteld.

Op vrijdag 14 april is gevierd dat het plan klaar is en hierbij was wethouder Jelle Zoetendal aanwezig. ‘Dit is het eerste wijkuitvoeringsplan van de gemeente Heerenveen en één van de eersten in Friesland. Dit moment kan met recht gezien worden als een mijlpaal’, vertelt de wethouder. ‘Dankzij de inzet van de werkgroep heeft een groot aantal bewoners eerder al zonnepanelen, vloer- en glasisolatie gerealiseerd. En nu ligt er dus een gedegen plan om de wijk stap voor stap, één voor één, aardgasvrij te maken’.

Het is de bedoeling dat het plan de komende jaren wordt uitgevoerd door de bewoners door aardgasvrije installaties in hun huis te plaatsen. De keuze is aan de bewoners welke installatie zij plaatsen en welk tijdspad zij hierbij hanteren, als het maar voor 2030 is. ‘De samenwerking met de bewoners past goed bij onze insteek om aan te sluiten bij de lokale wensen en mogelijkheden. Op lange termijn geeft dit volgens ons de beste resultaten’, aldus Jelle Zoetendal. Om de realisatie van het wijkuitvoeringsplan mogelijk te maken zal Liander aanpassingen doen aan het electriciteitsnetwerk in de wijk; ze maken het net “toekomstvast”. 

Actueel