Bouwstudenten Friesland College ontwerpen Circulair Ambachtscentrum

in opdracht van gemeente Heerenveen en Omrin

Met de bouw van een Circulair Ambachtscentrum wil de gemeente Heerenveen met Omrin een volgende stap zetten naar een circulaire economie, waarin afval vooral grondstof is. Dat centrum moet verrijzen bij Ecopark De Wierde in Haskerveen. Het Friesland College neemt straks deel in dit Ambachtscentrum. En studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw maken een eerste creatief ontwerp voor dit gebouw, in het kader van de landelijke SmartCirculair Ontwerp Challenge.

Woensdag hoorden de studenten van hun opdrachtgevers waar zij de komende tijd fulltime mee aan de slag gaan. Op 27 mei moeten de plannen klaar zijn om te presenteren. Sterker nog: op 12 mei is het onderwerp al aan de orde in de gemeenteraad. ‘Dan kan het erg helpen als we dan al wat laten zien’, stelde Yfke Hoogland – beleidsadviseur duurzaamheid en afvalinzameling van de gemeente Heerenveen – bij het doornemen van de wensen én eisen in het bouwkundelokaal in Leeuwarden.

Hoogland daagde de studenten uit om ‘out of the box’ te denken, om te zoeken naar verrassende ideeën die liefst natuurlijk ook bruikbaar zijn. Een flink gebouw moet het worden. Dit wordt immers de plek waar allerlei materialen uit de gemeente worden gebracht, gesorteerd en verwerkt voor hergebruik. Zo moet er een sorteerbalie komen, een demontagehal, ruimte voor startups, een kringloopwinkel, klaslokalen, een winkel voor tweedehands bouwmaterialen misschien…

Uitdagend

Alles moet flexibel, aanpasbaar en snel uit te breiden zijn. Een uitdagende klus, dus. Dat hoort er helemaal bij, stelde Meinand Kuipers, bedrijfsdirecteur Inzameling en Reiniging bij Omrin. In de nabije toekomst worden grondstoffen zo schaars en daardoor zo duur, dat hergebruik wel móet. ‘En zo’n circulaire wereld is heel anders dan wat we nu kennen.’ Dan moet zo’n Ambachtscentrum een prettige plek zijn en geen sombere hoek waar je rotzooi dumpt. ‘Daar moet beleving zijn.’

Wees nieuwgierig, luidde de oproep van Tanja Nolten van Smart Circulair. Deze landelijke organisatie wil door deze Challenge innovatie en duurzaamheid bij studenten onder de aandacht brengen. ‘Zoek inspiratie en steun bij andere opleidingen.’ Fenke Rond, directeur van de School voor Techniek en Technologie sloot zich aan bij deze oproep. ‘In onze locatie Saturnus in Heerenveen is ook veel te vinden. Jullie zijn welkom.’

En nu is het aan de studenten, met steun van architect Hans Achterbosch en hun docenten. Leren in de praktijk, liefst met een echte opdracht hoort helemaal bij het leren op het Friesland College. Bovendien heeft de school veel aandacht voor duurzaamheid, met een prominente plek van de Global Goals van de Verenigde Naties in onderwijs en organisatie. Dit project past dus aan alle kanten.

Actueel