In samenwerking met Omrin wil gemeente Heerenveen een circulair ambachtscentrum op bedrijventerrein Haskerveen bouwen. De milieustraat, demontagehal- en sorteerhal en recyclewinkel worden op één locatie ondergebracht. Hierdoor worden minder waardevolle grondstoffen en materialen verbrand, wat beter is voor het milieu. De gemeenteraad besluit in maart over het voorstel.

Naar verwachting kan met de komst van het circulair ambachtscentrum de gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner per jaar met ongeveer 15 kilo worden teruggebracht. Wethouder Jaap van Veen: “Met het realiseren van een circulair ambachtscentrum zetten we een grote stap in het realiseren van onze doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen en toe te werken naar een circulaire economie”.

Circulair ambachtscentrum

Door op een andere manier met afval om te gaan, kan steeds meer afval opnieuw gebruikt worden. In het circulair ambachtscentrum worden spullen en materialen al bij de ontvangst beoordeeld. Alles wat gedemonteerd of gerepareerd kan worden, of verkocht kan worden in de recyclewinkel, komt dan niet meer in de grofvuilbak terecht. Dit zorgt ervoor dat minder producten, grondstoffen en materialen worden verbrand.

Bewustzijn bij inwoners vergroten

Bijkomend voordeel van het circulair ambachtscentrum is dat het inspeelt op de bewustwording van hergebruik van goederen bij inwoners. Inwoners moeten bij een bezoek nadenken over wat ze wegbrengen en wat hiermee nog gedaan kan worden. Het ambachtscentrum werkt hierbij als verbeelding van de circulaire economie.

Doelstelling

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie, een economie zonder afval, in 2050. De VANG-doelstelling om minder dan 100 kg afval per persoon te verbranden hebben we als koploper in Friesland inmiddels gerealiseerd. De volgende doelstelling van het rijk betreft maximaal 30 kg afval per inwoner in 2025. Om dit te realiseren zullen we ambitieuze stappen moeten zetten. Een circulair ambachtscentrum helpt ons deze ambitie waar te maken.

Sociale werkgelegenheid

In het circulair ambachtscentrum worden jaarlijks 10 tot 15 werk- en doorgroeiplekken gerealiseerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In eerste instantie gaat het daarbij om technische beroepsontwikkeling. Het doel is om dit op termijn ook uit te breiden naar andere beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld logistiek en marketing.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad in februari instemt met het voorstel, wordt vervolgens de ontwikkeling en realisatie van het circulair ambachtscentrum verder voorbereid. Wanneer het circulair ambachtscentrum in gebruik wordt genomen, wordt de bestaande milieustraat aan de Ynfeart in Heerenveen opgeheven.

Actueel