Denk mee: hoe maakt gemeente de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050?

De gemeente Heerenveen maakt een ‘transitievisie warmte’. Die visie beschrijft de volgorde en welke duurzame manieren er zijn voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties hierbij te betrekken. Daarom kan iedereen vooraf reageren op deze visie, voordat de gemeenteraad hierover besluit in december.

Doelen aardgasvrij

Het doel is om in 2050 alle 25.000 gebouwen in de gemeente aardgasvrij te hebben. Wethouder Jelle Zoetendal vertelt: “We knippen de doelen op: we zetten nu stappen om in 2030 al 20% van de 25.000 gebouwen duurzaam te verwarmen. En ook aan díe opgave werken we met tussenstappen. We gaan met inwoners en bedrijven in gesprek over hoe je nu al energie kan besparen. Door te isoleren en installaties te vervangen op momenten dat je verbouwt of onderhoud pleegt. Zo maken we samen Heerenveen één voor één groener.”

Visie als startpunt

Jelle Zoetendal legt de regierol van de gemeente uit: “Wij geven aan waar welke duurzame warmteoplossingen volgens ons het geschiktst zijn. Denk aan warmtenetten in dichter bebouwde buurten of groene gassen in dun bebouwde gebieden. Dit is een uitgangspunt voor verkenningen in een buurt, dorp of wijk.” Zoetendal vervolgt: “In de visie leggen we meer uitgangspunten vast. Zo vinden wij lokale betrokkenheid, betaalbaarheid en energiezuinigheid belangrijk. Onze insteek is om aan te sluiten bij de lokale wensen en mogelijkheden. Op de lange termijn geeft dit volgens ons de beste resultaten.”

Startgebieden

Er zijn zes gebieden die graag al vóór 2030 aardgasvrij willen worden. Dit zijn de vijf initiatieven die in april als Groene Gangmakers € 100.000,- wonnen voor de uitvoering van hun lokale energie-experiment. Het zesde gebied is het initiatief van de Heidemeer Waterfase om de buurt te ondersteunen met isolatie en zonnepanelen en zo de wijk verder aardgasvrij te maken. De ervaringen van deze zes startgebieden zijn een voorbereiding voor het vervolg. Tussen 2030 en 2040 volgen dorpen, wijken en bedrijventerreinen waar bestaande plannen en ontwikkelingen gecombineerd kunnen worden met aardgasvrije oplossingen. Gebieden waar ontwikkelingen en plannen nu nog niet zo ver zijn, staan voor ‘na 2040’ in de visie.

Aardgasvrij wonen betaalbaar maken

Aardgasvrij worden is een complexe en kostbare opgave. Dat blijkt ook uit een flitspeiling die de gemeente in juni hield. Wethouder Zoetendal: “We willen voorkomen dat inwoners geen geld hebben voor energiebesparingen. Daarom proberen we samen met onder andere het Rijk, marktpartijen, Liander en andere stakeholders aan betaalbare oplossingen te werken.” Stijgende energieprijzen en veranderende regelgeving kunnen de komende jaren van grote invloed zijn op de afweging om wel of niet te investeren. Jelle Zoetendal tipt: “Gelukkig is energiebesparing altijd duurzaam en is het vaak gunstig voor de portemonnee.”

Reageren op de visie

In de ‘transitievisie warmte’ staan de plannen zoals we die nu bij de gemeente hebben. Maar de ideeën, inbreng en reacties van de inwoners daarop kennen we ook graag. Daarom roepen we iedereen op om te reageren naar de gemeente. De publiekssamenvatting van de visie komt samen met de Heerenveense Courant op 23 september bij alle huishoudens in de brievenbus. Van 20 september tot 13 oktober kunnen inwoners, bedrijven en organisaties hun reactie op de visie meegeven aan de gemeente. Reageren kan via een mail aan duurzaam@heerenveen.nl.
De hele visie is te downloaden op de projectpagina van Heerenveen aardgasvrij.
De gemeente verwerkt de inbreng in de definitieve transitievisie warmte. De raad stelt de visie vast in december 2021.

Heerenveen wordt aardgasvrij, jouw inbreng hoort daarbij

In Nederland hebben we afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze gebouwen. Dit geldt ook voor onze gemeente.


Actueel

  • NK Tegelwippen 2023 Heel holland wipt
    Van 21 maart t/m 31 oktober 2023 spelen we het NK Tegelwippen. Het belooft weer een spannende wedstrijd te worden. Gemeenten gaan met elkaar de strijd aan en iedereen kan meedoen door tegels te wippen in z’n eigen voor-, achter-, of geveltuin! Doe mee en geef je gewipte tegels op!
  • Wijkuitvoeringsplan Heidemeer Waterfase aardgasvrij is klaar
    De gemeente Heerenveen heeft als doel om in 2050 alle gebouwen aardgasvrij te hebben. Dit gebeurt niet in één keer maar in verschillende stappen. Zo is er het afgelopen jaar gewerkt aan een zogenaamd wijkuitvoeringsplan (WUP) om Heidemeer Waterfase aardgasvrij te maken.
  • Meer groen rond De Spil dankzij bont beplante boomspiegels
    Meer groen rond De Spil dankzij bont beplante boomspiegels Bomen hebben ruimte nodig. Hoe meer grond rondom een boomstam – de ‘boomspiegel’ genoemd – hoe meer voedingsstoffen die boom uit de grond kan halen