Na afsluiting theaterbosk Akkrum volgt vergoening van dorp

Woensdagavond 28 september vond de afsluiting van het TheaterBosk in Akkrum plaats. Het TheaterBosk was een onderdeel van het eenmalig evenement ‘Meet me in the forest’, georganiseerd door een werkgroep vanuit Stichting Duurzaam Akkrum-Nes.

In het verlengde van Bosk van Arcadia in Leeuwarden heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat er in augustus 116 bomen varend vanuit Leeuwarden naar Akkrum zijn gegaan. Deze bomen hebben zes weken lang in het centrum van Akkrum gestaan en een deel van de bomen vormden in de passantenhaven het TheaterBosk. Met een gevarieerd cultureel programma met het thema ‘ontmoeting in het groen’ bracht de werkgroep mensen bij elkaar in het TheaterBosk.

Dit najaar zullen de betreffende bomen door de gemeente worden geplant op verschillende locaties in de gemeente en dan met name in Akkrum-Nes. Dit sluit aan bij het oorspronkelijke doel van de initiatiefnemers, namelijk het vergroenen van het dorp. Ook sluit dit goed aan bij de duurzame doelstelling van de gemeente Heerenveen. ‘We willen de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten en de biodiversiteit in de gemeente optimaliseren. Om deze doelen te behalen zullen we de ruimte groener moeten gaan inrichten’, vertelt Gerrie Rozema, wethouder Klimaatadaptatie.

Bomen helpen tegen wateroverlast (water wordt onderschept en vastgehouden) en hittestress (schaduw, verdamping, geen tegels die opwarmen) en hebben daarnaast nog veel meer positieve effecten zoals het uit de lucht filteren van fijnstof. Inheemse en klimaatbestendige soorten dragen ook bij aan ons natuurnetwerk. ‘Wij willen graag bewustwording creëren bij onze inwoners over deze belangrijke voordelen van groen en bomen. Meet me in the forest en Bosk laten inwoners zien en ervaren wat de impact is van bomen in de openbare ruimte’, zegt Gerrie.

Op de foto van links naar rechts: Gerrie Rozema (wethouder Klimaatadaptatie) en Zwier Kroese en Gretha Oost (werkgroep Meet me in the forest)

Actueel