Circulaire economie

  • Schoon beloont!
    In de strijd tegen zwerfafval is een nieuw beloningssysteem in het leven geroepen voor scholen en verenigingen.
  • Afval scheiden moeilijk? Echt niet!
    Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee. Veel afval kan verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. We willen in 2050 een gemeente zijn waarin afval niet of nauwelijks bestaat.
  • Fairtrade
    Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en de gemeente Heerenveen werken sinds 2014 samen aan een ambitie: bijdragen aan een betere wereld door Fairtrade onder de aandacht te brengen bij scholen, bedrijven, winkels, instellingen, organisaties en inwoners.