Circulaire economie

  • Schoon beloont!
    In de strijd tegen zwerfafval is een nieuw beloningssysteem in het leven geroepen voor scholen en verenigingen.
  • Afval scheiden moeilijk? Echt niet!
    Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee. Veel afval kan verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. We willen in 2050 een gemeente zijn waarin afval niet of nauwelijks bestaat.
  • Circo Track
    Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt hierom een 3-daags ontwikkeltraject aan – de CIRCO track – om bedrijven op weg te helpen met de begrippen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulair design’.