Groene Gangmaker Nieuweschoot tekent samenwerkingsovereenkomst met DeWarmte

De Werkgroep Duurzaamheid uit Nieuweschoot bereikt een volgende mijlpaal in het LEEF-project. Het LEEF-project wordt gesubsidieerd door de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân. LEEF is er voor de inwoners en bedrijven uit de gemeente Heerenveen om initiatieven voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente te stimuleren. Daar is vaak veel voorbereiding bij nodig wat geld kost. Dit vormt regelmatig een drempel om een project op te starten. Daar is het LEEF voor.

Nieuweschoot is één van de vijf winnaars met het project Nieuweschoot zet een stap naar CO2-neutraliteit. In het project zal de HeatCycle worden toegepast in combinatie met een vorm van opslag. De HeatCycle is ontwikkeld door een start-up uit Delft, DeWarmte. De HeatCylcle is een innovatieve warmtepomp, die de warmte van afvalwater gebruikt en is de volgende stap naar verduurzaming van woningen in Nieuweschoot. De doelstelling is om na installatie direct minder gas te gaan verbruiken en daarmee ook direct minder CO2 uit te stoten.

Met innovatieve technologie is een systeem ontworpen (“De HeatCycle”) om de warmte in elke afvoer te hergebruiken. Circulaire warmte noemt men dit. Met je vorige douche maak je de volgende mogelijk. Enkel de warmte wordt teruggewonnen, het afgekoelde afvoerwater stroomt door naar het riool. De gerecyclede warmte wordt gebruikt om warm tapwater te maken. Omdat al het water wordt gebruikt kan de HeatCycle méér warmte leveren dan nodig is voor alleen warm water. Deze “extra” warmte wordt terug geleverd aan verwarming in de woning. Met alleen de HeatCycle kan een hoop gas worden bespaard. Voor een gemiddeld huishouden is dit ongeveer 650 m3 per jaar!

Een dubbele opslag zorgt ervoor dat er altijd warm water beschikbaar is. De boiler (buffertank) is onderdeel van het product, net als de warmtepomp. Na installatie van de HeatCycle start je direct met besparen.

Nieuweschoot is met DeWarmte een samenwerking gestart en op 18 oktober is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Binnen de samenwerking zal Nieuweschoot met DeWarmte combinatiemogelijkheden van de HeactCycle onderzoeken met buffervaten, thermische energie etc. Om naast de directe gasbesparing ook een bijdrage te leveren aan het vermindering van het probleem van congestie.

Ondertussen zijn de eerste woninginspecties in Nieuweschoot al uitgevoerd. Het streven is om nog dit jaar tot de eerste plaatsing over te kunnen gaan.

Actueel