LEEF project in de Greiden: Buitengewoon Duurzaam is de moed nog niet verloren

Anton Melein: “Dat het geld op is, is een vervelende hobbel. We stoppen niet.”

In principe zijn ze klaar om tientallen, honderden, liefst duizenden woningen in de Greiden – en daarna de rest van Heerenveen – te verduurzamen, stelt Anton Melein. Er ligt een plan van aanpak. Er is een coöperatie opgericht. Een ‘senior-energiecoach’ ging de huizen langs. Verduurzaamspecialist WOAB is betrokken. Van Wijnen bracht alle woningtypes in kaart. De gemeente en provincie zijn enthousiast. Maar … het geld is op. Hoe voortvarend LEEF-projectgroep Buitengewoon Duurzaam ook bezig was: het project lijkt nu stil te staan.

Wat er is gebeurd met de honderdduizend euro die het project in 2019 van de gemeente kreeg? Een klein deel ging naar de huur van een kantoortje en het ontwikkelen van promotiemateriaal. Een groot deel naar een financieel advieskantoor om gelden bij het ‘Fûns Skjinne Fryske Enerzjy’ (FSFE) op te halen: een fonds dat de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân vooruit wil helpen ‘door projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de provinciale energietransitie’ te steunen met financiële middelen.

Geen voortgangsfinanciering

“Toen we met het LEEF project begonnen, dachten we: we moeten een financieel adviseur in de arm nemen om subsidies voor ons binnen te halen”, vertelt kartrekker Anton Melein. “De FSFE heeft die adviseur en ons een half jaar lang zeer positieve berichten voorgehouden. We maakten een plan van aanpak en de provincie leek enthousiast. Maar toen bleek dat we geen wind- of zonne-energie project waren, vielen we tussen wal en schip. Daar konden ze geen voortgangsfinanciering voor verstrekken.”

WOAB procedure

Buitengewoon Duurzaam wil een grootschalige aanpak van de verduurzaming van woningen realiseren en beginnen met zo’n tweeduizend woningen in De Greiden. Hiervoor wordt eerst een demowoning gerenoveerd aan de Zijlroede. Bij deze woning doorliepen ze een complete WOAB-procedure om ‘droog te oefenen’: er werd een woningscan gemaakt en uitgerekend in hoeverre de energierekening omlaag kon na de verduurzaming. Het geld dat dit per maand oplevert wordt namelijk ingezet als
lening bij de WOAB en met dát geld – plus subsidies – wordt de woning aangepakt. De WOAB regelt alles. Van de lening tot de subsidieaanvragen en van de renovatie tot de installatie van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen.

Vervelende hobbel

Anton: “Toen bleek dat we tegen het einde van onze financiële middelen aanliepen, dacht ik eerst: Help! We rekenden echt op geld. Toen dat niet kwam, was dat een enorme tegenvaller. We hebben overwogen om de handdoek in de ring te gooien, maar dat wilde ik niet. Er zit al zoveel werk in. Zoveel geld. We hebben zulke mooie en haalbare ambities. We kunnen de gemeente helpen haar doelen te bereiken voor het Rijk. Kom op! Ik zie het nu maar als een vervelende hobbel die genomen moet worden. Niet als het einde van ons project.”

Ontzorgen

De ton van LEEF was voor Buitengewoon Duurzaam niet genoeg. Volgens de FSFE heeft het project nog €50.000 nodig om verder te kunnen, “maar volgens mij is de helft ook genoeg”, stelt Anton. “Ik hoop echt dat we dat los kunnen krijgen bij de gemeente of een andere organisatie. We kunnen het in een jaar terugbetalen en vergeet niet dat we de gemeente ermee ontzorgen. Wij doen veel dingen waarmee we de afdeling Duurzaamheid kunnen ondersteunen.”

Versnellen

Anton vervolgt: “De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om voor 2050 alle woningen te verduurzamen en dat is precies wat wij willen doen. De eigenaren van 211 woningen in de Muntflats en 26 woningen elders in de wijk De Greiden willen heel graag meedoen! Als we daarmee beginnen, gaat het balletje rollen en kunnen we dankzij onze voorbereiding en het verdienmodel met woningabonnementen héél snel versnellen. De woningen worden van top tot teen aangepakt, volledig CO2 neutraal gemaakt volgens de geldende kwaliteitseisen en dat kan allemaal met een gebouwgebonden financiering. Het geld blijft dus ín het gebouw zitten. Wordt het verkocht, dan betaalt de volgende eigenaar mee aan de verduurzaming.”

Vertrouwen

Afgaand op het enthousiasme waarmee Anton over de plannen vertelt, heeft hij nog steeds veel vertrouwen in een vervolg van Buitengewoon Duurzaam. “Jazeker. Maar dat komt ook door de tendens in de samenleving. Mensen krijgen steeds meer haast om iets aan hun huis te doen. Nu het mogelijk wordt om grootschalig zonnepanelen op daken van bedrijven en organisaties te leggen met bijpassende energieopslag, ontstaan er ook mogelijkheden om een energiegemeenschap op te zetten. Dit is gunstig voor de afnemers van goedkope groene stroom en voor hen die mee doen als lid van de energiecoöperatie. Linksom of rechtsom komt het vast goed. We hebben slechts een financieel duwtje in de rug nodig.”

Bekijk de video

LEEF Groene Gangmakers

Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.


Rijwoningen renoveren; organiseren maakt goedkoper

De kracht van herhaling. Daar steekt Wijkvereniging Buitengewoon De Greiden op in. Per woningtype een plan om te verduurzamen en deze aanpak herhalen. Slimme organisatie van renovatie en financiering.


Actueel