Het vergroten van het stroomnet via ‘de buurtaanpak’

Heerenveen verduurzaamt! We verbruiken met z’n allen steeds meer stroom. Dat betekent dat het elektriciteitsnet de komende jaren wordt verzwaard en uitgebreid. Om dit in goede banen te leiden, heeft Netbeheerder Liander een concept bedacht; de buurtaanpak. Een nieuw programma waarmee op buurtniveau wordt gewerkt aan de versterking van het stroomnet. Het doel van deze aanpak is om de overlast door werkzaamheden zoveel mogelijk te verminderen en het stroomnet op een betere manier voor te bereiden op de toekomst.

Buurtaanpak

In de gemeente Heerenveen maken steeds meer bedrijven en inwoners gebruik van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en andere apparaten. Dit zorgt voor veel verkeer op het stroomnet. Om ‘files’ op het net te voorkomen, start Liander met een nieuwe werkwijze in de vorm van een gestructureerde aanpak op buurt- of wijkniveau. Het stroomnet wordt uitgebreid en versterkt door extra elektriciteitshuisjes te plaatsen en meer kabels aan te leggen en/of te vervangen. Door het installeren van de nieuwe elektriciteitshuisjes komt er extra vermogen vrij. Zo kunnen inwoners gebruik blijven maken van de stroom zoals ze dat gewend zijn en kunnen ze hun woningen verder verduurzamen.

Contact

Liander Julia van der Struijf
Telefoon  +31 614236583
E-mail   julia.struijf@alliander.com

Gemeente Heerenveen Wim IJkema Telefoon 14 0513
E-mail  duurzaam@heerenveen.nl

Elektriciteitshuisjes

In het huidige stroomnet van Liander staan ongeveer 35.000 elektriciteitshuisjes. Het streven is om dit aantal te verdubbelen. Voor de gemeente Heerenveen betekent het dat er ongeveer 400 elektriciteitshuisjes bij gaan komen. De gemeente Heerenveen en Liander kijken  naar de meest geschikte locaties voor de extra benodigde elektriciteitshuisjes. Samen wordt er gekeken naar de buurten die uitbreiding en- verzwaring van het net het hardst nodig hebben. Hierbij rekening houdend met het aanzicht van de wijk, de natuur en huidige kabels en leidingen. De gespecialiseerde teams van Liander zorgen vervolgens voor de uitvoering van de werkzaamheden in de straten en informeren ondernemers en bewoners tijdig hierover. Liander draagt zorg voor een minimale overlast en het behoud van de bereikbaarheid van de buurt.

Meer informatie

De aankomende jaren wordt het laagspanningsnet in alle buurten/wijken van de gemeente verzwaard. In Heerenveen zijn we gestart met de wijk ‘De Heide’. Zie ook Buurtaanpak stroomnet De Heide (Heerenveen) | Liander.

De gemeente Heerenveen en Liander vinden het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn en worden betrokken bij de buurtaanpak. Daarom worden er onder andere bewonersavonden georganiseerd.
Lees op de website van Liander aanvullende informatie van Liander over de buurtaanpak.

Energietransitie

 • Wijkuitvoeringsplan Nes
  Wijkuitvoeringsplan Nes In Nes zijn we gestart met het proces om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen. Komend jaar wordt onderzocht welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn voor Nes. Om tot het plan te komen is er een nauwe samenwerking tussen de lokale werkgroep ‘Nes van het gas af’, onderdeel van energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN), […]
 • Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn
  Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn Aldeboarn wil graag eigen baas oer enerzjy worden. In samenwerking met de gemeente en adviesbureaus Ekwadraat en Royal Haskoning DHV heeft de energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn” (hierna EKA) het traject gestart om de alternatieven voor aardgas te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen samen komen in een Wijkuitvoeringsplan (hierna WUP). In het […]
 • Wijkuitvoeringsplan Heidemeer Waterfase
  In 2022 wordt in de wijk Heidemeer Waterfase een wijkuitvoeringsplan (WUP) ontwikkeld. In dit plan staat hoe en wanneer Heidemeer Waterfase stopt met het gebruik van aardgas. Inwoners kunnen hier over meedenken.
 • LEEF Groene Gangmakers
  Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het LEEF Lokaal Energie Experimenten Fonds in het leven geroepen.
 • Streek Uitvoeringsplan Aengwirden
  De projectgroep gaat aan de slag met de gebouwde omgeving in Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot. Met als doel energieverbruik te beperken en gezamenlijke energie op te wekken en te delen.
 • Baanbrekers Oudeschoot
  Een breed warmtenet aanleggen om de huurwoningen van de Uitvindersbuurt in Oudeschoot te verwarmen. Met dit plan kunnen de woningen van het aardgas af en worden de gezamenlijk de energierekeningen omlaag gebracht.