Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn

Aldeboarn wil graag eigen baas oer enerzjy worden. In samenwerking met de gemeente en adviesbureaus Ekwadraat en Royal Haskoning DHV heeft de energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn” (hierna EKA) het traject gestart om de alternatieven voor aardgas te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen samen komen in een Wijkuitvoeringsplan (hierna WUP). In het plan wordt een doorkijk gemaakt en een business case voor het beste alternatief. Ook wordt met het plan duidelijk wat baas oer eigen enerzjy is en hoe we daar invulling aan gaan geven.

Om tot een gedragen WUP te komen zijn alle inwoners van Aldeboarn nodig. De Boarnsters worden betrokken via bewonersavonden.

De eerste bewonersavond vond plaats op 4 oktober 2023. U kunt hier het verslag van de avond lezen en de presentatie bekijken.

Contact

Meer weten? Bekijk de website van de EKA, of neem contact met ze op via enerzjy.aldeboarn@gmail.com of met de gemeente via duurzaam@heerenveen.nl.

Aardgasvrij: veelgestelde vragen

Er is zoveel informatie beschikbaar, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hier vind je vragen (en antwoorden) die al vaker zijn gesteld.


Extra elektriciteitshuisjes in wijken

We verbruiken met z’n allen steeds meer stroom. Dat betekent dat het elektriciteitsnet de komende jaren wordt verzwaard en uitgebreid.


Aardgasvrij, mijn eigen huis of bedrijfspand

Wat past bij jouw huis of bedrijf, en bij jouw leefstijl? Marije Olthof, voorlichter duurzaam wonen van de gemeente, kan je helpen in je zoektocht naar goede informatie en adviezen.


Energietransitie

  • Extra elektriciteitshuisjes in wijken
    We verbruiken met z’n allen steeds meer stroom. Dat betekent dat het elektriciteitsnet de komende jaren wordt verzwaard en uitgebreid.
  • Wijkuitvoeringsplan Nes
    Wijkuitvoeringsplan Nes In Nes zijn we gestart met het proces om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen. Komend jaar wordt onderzocht welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn voor Nes. Om tot het plan te komen is er een nauwe samenwerking tussen de lokale werkgroep ‘Nes van het gas af’, onderdeel van energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN), […]
  • Wijkuitvoeringsplan Heidemeer Waterfase
    In 2022 wordt in de wijk Heidemeer Waterfase een wijkuitvoeringsplan (WUP) ontwikkeld. In dit plan staat hoe en wanneer Heidemeer Waterfase stopt met het gebruik van aardgas. Inwoners kunnen hier over meedenken.